Współpraca

EU+EFRR_P-kolorPARP-logo-GREY

Projekt pod tytułem:

„Wdrożenie systemu B2B automatyzującego współpracę z partnerami w zakresie procesów logistyczno – produkcyjnych

i zakupowo – sprzedażowych”

został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach działania 8.2

 

znak_NSS